FIRESTONE U-WAARDE/R-WAARDE CALCULATOR

Welkom bij Firestone isolatie calculatietool.

De resultaten zijn alleen voor indicatieve doeleinden. De berekende waarde kan afwijken van de werkelijke waarde omwille van verschillende variabelen zoals spouwen tussen balken of correcties m.b.t. plaatsingsmethode, enz. die bij deze berekening niet in aanmerking worden genomen. Hoewel de informatie die hier aanwezig is naar het beste van onze kennis juist en nauwkeurig is, kan Firestone niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten.

Voor een meer gedetailleerde berekening, raadpleeg een erkende lokale berekeningstool of contacteer ons met uw projectspecifieke informatie.

Start hieronder uw berekening.